Prezydent Miasta Poznania oraz Zarząd Transportu Miejskiego zapraszają do zapoznania się z koncepcją trasy tramwajowej do osiedla Kopernika,  raportempodsumowaniem przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zaktualizowanym
opisem projektu.

AKTUALNOŚCI

28.11.2017
Program funkcjonalno-użytkowy
Trwają prace nad dokumentem Program Funkcjonalno-Użytkowy, które zakończą się na przełomie 2017 i 2018 roku.

TRASA TRAMWAJU DO OSIEDLA KOPERNIKA

INWESTOR

Zarząd Transportu Miejskiego
Dział Inwestycji i Eksploatacji Infrastruktury
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
tel. 61 834 61 50, 61 834 61 22